Шприцване на пластмаса

Какво е шприцване на пластмаса?

  1. Метод, чрез които да се произведат хиляди еднакви изделия от пластмаса чрез шприцформа.
  2. Ако имате шприцформа, можем да направим тест и произведем мостри.

За какво се използва?

  1. Ако имате нужда от много части от пластмаса за ваш проект, като кутий за протеин.
  2. Имате нужда от висококачествени изделия за ваш проект и искате те да бъдат перфектни.

Защо ви е нужно?

  1. Нужда от пластмасови изделия за ваш проект или прототип и мостри.
  2. Нужда от компонент, който ще се сглоби към ваш друг продукт.
  3. Нужда от революционен продукт, който да продавате на пазар. 

 Разкажете ни за вашия проект и ние ще ви помогнем да го направите.