Съхранение и поддръжка

Какво се прави?

  • 1. Съхранение на инструмента на склад

За какво се използва?

  • 1. Поддържане, почистване и грижа за инструмента<

Защо е необходимо?

  • 1. Избягване на хамалогия и тежко транспортиране на инструменти.
  • 2. Възможност на стартиране на по-бърз производствен процес
storage