Шприцване на пластмасови изделия

Какво се прави?

  • 1. Изработка на n-брой количества изделия от пластмаса
  • 2. Изпробване на инструмент, предоставен от вас, за изработка на мостри

За какво се използва?

  • 1. При необходимост от пластмасови изделия в големи количества за определени нужди<

Защо е необходимо?

  • 1. Необходимост от пластмасови изделия за осъществяване на проекти, startup дейности
  • 2. Необходим компонент, който да се използва във вашият продукт