Дизайн на 3д модели

Какво се прави?

 • 1. 3д Модел на изделието и на матрицата
 • 2. Дизайн на изделието и на матрицата
 • 3. Чертеж на изделието и матрицата
 • 4. Програма за изработката им за CNC фреза

За какво се използва?

 • 1. Визуализация на изделието + инструмента
 • 2. Уточняване на размери
 • 3. Генериране на програма за изработка на прототип
 • 4. Генериране на програма за изработка на матрица чрез CNC машина

Защо е необходимо?

 • 1. Придобиване на представа за размери, тегло и вид на изделието
 • 2. Представа за време на изработка на изделие + матрица
 • 3. Избягване на излишни разходи при изработка, чрез коригиране на 3д модели преди същинската изработка