Разглабяне и почистване на инструменти

Какво се прави?

  • 1. Разглобяване на инструмент
  • 2. Сглобяване на инструмент
  • 3. Почистване на инструмент
  • 4. Подготвяене за следващото му използване на производство

За какво се използва?

  • Поддържане цялостта на инструмента с цел минимално износване при производство

Защо е необходимо?

  • 1. Намалява амортизацията на инструмента
  • 2. Удължаване на живота и избягване на разходи по изработка на нова
assemble