Как се образува цената?

Ценообразуването за производството на пластмасови детайли е относително и зависи от броя на позициите в матрицата и броя на изработените детайли. За производството на детайли от пластмаса е необходимо предварително да се изработи инструмент (матрица). На него се фиксират гнезда (брой детайли, който ще се изработват в един удър). Цената се формира спрямо броя гнезда / количество изработени детайли.

process

ПРИМЕР : Ако броя на гнездата в матрицата е по-малък, то цената на матрицата също ще е по-малка за сметка на цената на един изработен детайл, която ще е по-висока, а и обратното - ако броя на гнездата в матрицата е по-голям, то цената на матрицата също е по-висока за сметка на цената на един брой детайл, която ще е по-ниска.