За Нас

Фирма "Валона" е основана през 1989 година с изцяло частен капитал със седалище гр. София. В първите години ние произвеждахме дребни изделия от каучук и пластмаса. Тази дейност се разширява като постепенно въведохме мощности за производство на разнообразни пластмасови изделия. Разполагаме с шприц машини за изработка на пластмасови изделия под налягане и матрици за производство.

Фирма "Валона" се специализира за производство на пластмасови и каучукови изделия които се използват в производството на други производители - кооперирани изделия. По голямата част от мощностите ни са натоварени с поръчки по заявка на нашите клиенти. Наши клиенти са главно и фирми от страната и чужбина. Mожем да окажем съдействие при проектирането и изработването на матрица за желания от вас детайл. Разполагаме с високо квалифициран персонал с богат опит в производството.

Партньорството ни с редица клиенти с течение на годините се е превърнало в здрави и точни взаймотношения. Те знаят, че могат да разчитат на коректност по отношение на срокове и качество, което се цени високо. В основата на нашият бизнес са организирането на съвместно производство с нашите клиенти и изработка на части от изделия или завършени изделия.

Фирмата приема поръчки за изработка на детайли по зададен от клиента образец (мостра) или чертеж, като съдействаме или изработим необходимата инструментална екипировка. В случай, че клиентът има налична инструментална екипировка, оферираме цена само за изработката на самото изделие.
Нашата роля в клиентските проекти все по-често изисква участие в ранен етап от разработването на новите им продукти. Това означава изключително добро познаване на материали и процеси, както и натрупан опит в дизайна и производството на множество различни детайли, което ще осигори възможно най-гладкото и икономически изгодно производство.

Започваме с продуктовия дизайн и продължаваме с производство, сглобяване, пакетиране и логистика. Осигурената комбинация от всички тези услуги ни дава нужната гъвкавост да реагираме незабавно, когато крайните срокове са зададени. От друга страна това Ви дава спокойствието, че проекта е под един "чадър", а не разпръснат между няколко отделни доставчика. Ще се радваме да Ви предоставим напълно безплатна и необвързваща консултация, за да разберете кои от предлаганите услуги ще са най-подходящи за Вашия продукт.

Списък с предлаганите услуги:

 • - Дизайн, чертеж, 3Д Модел (ако няма такъв)
 • - Управление на проекта
 • - Изработка на матрици (ако няма такъв)
 • - Шприцване
 • - Сглобяване
 • - Специални опаковки
 • - Принтиране на етикети
 • - Поставяане на етикети
 • - Складиране
 • - Дистрибуция до избрана от вас точка и др.

Ето как работим:

 • - Ние ще приемем всяка вече съществуваща шприц форма при нас.
 • - Ще направим проби и ще извадим мостри.
 • - В зависимост от материала ние ще използваме наличен на склад, ще Ви помолим да ни доставите такъв , или ще помолим за предплащане на минималното количество, нужно за производство.
 • - Ще постановим оценка на шприц формата.
 • - Ще Ви предоставим компетентното си становище за всяка необходима поправка или модификация по шприц формата, която ще доведе до понижаване себестойността на произведените от нея детайли.
 • - Ще изготвим оферта за производство базирана на пробата, която вече сме направили.

Работен процес:

 • - Приемаме поръчка за изработка на детайли по зададен от клиента образец (мостра) или чертеж.
 • - Подписваме договорни отношения.
 • - Съдействаме или изработваме необходимата инструментална екипировка /подписваме портокол за отговорно пазене, ако имате готова шприцформа/.
 • - Ще направим проби и ще извадим мостри.
 • - Произвеждаме поръчаните детайли и ги пакетираме спрямо вашите изисквания.
 • - Поставяме етикети
 • - Складираме ги.
 • - Дистрибутираме ги до избрана от клиента точка.