За нас

Имаме възможноста и желанието да решим конкретни ваши технологични проблеми, в областта в която работим.

Фирма "Валона" е основана през 1989 година с изцяло частен капитал със седалище гр. София. В първите години от своето съществуване произвеждахме дребни изделия от каучук и пластмаса. Тази дейност се разширява като постепенно въведохме мощности за производство на разнообразни шприцови изделия. Разполагаме с шприц автомати за изработка на пластмасови детайли под налягане и матрици за производство.

Фирма "Валона" е специализирана фирма за производство на пластмасови и каучукови изделия, които се използват в производството на други производители - кооперирани изделия. По голямата част от мощностите ни са натоварени с поръчки за производство на пластмасови детайли по заявка на нашите клиенти. Работим съвместно с еднолични търговци и фирми от цялата страната. Mожем да окажем съдействие при проектирането и изработването на матрица за желания от вас детайл. Разполагаме с високо квалифициран персонал с богат опит в производството.

Партньорството ни с редица клиенти с течение на годините се е превърнало в здрави многостранни връзки. Те знаят, че могат да разчитат на коректност по отношение на срокове и качество, което се цени високо. В основата на нашият бизнес са организирането на съвместно производство с нашите клиенти и изработка на части от изделия или завършени изделия.

Защо да ни се доверите

Фирмата се е наложила на пазара с високото си качество на произведените продукти и конкурентната им цена. На нас са се доверили и разчитат много фирми, с които имаме лоялни бизнес взаимоотношения. Можете да се обърнете към нас ако:

  • Развивате производство в България

  • Внасяте детайли от чужбина, а искате те да се произвеждат в България, поради по-изгодните условия.

  • Внедрявате нов пластмасов продукт

  • Внедрявате ново пластмасово изделие на пазара и ви е необходим надежден производител.

  • Необходим ви е пластмасов компонент

  • За вашето производството е необходим пластмасов компонент в многобройно количество.

  • Търсите надежден бизнес партньор

  • Искате Вашия поддоставчик да бъде лоялен, да не Ви забавя със сроковете и да Ви предоставя 100 % качество.

Ние работим за клиенти от много индустрии

Наши клиенти могат да бъдат фирми, развиващи се в най-различни браншове. Някой от тях са:

auto-industry
Автомобили
auto-industry
Строителство
auto-industry
Развлечения
auto-industry
Машинна техника
auto-industry
Битови стоки
auto-industry
Електроника
auto-industry
Телекомуникации
auto-industry
Производство
auto-industry
Туризъм
auto-industry
Мода
auto-industry
Селско стопанство
other
Други